Odustanak od kupovine

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača kupovina putem naše onlajn prodavnice smatra se prodajom na daljinu. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz članova 34 i 35 Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - drugi zakon). Jednostranim raskidom kupac se oslobađa ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povrata robe. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca. Iznos plaćene robe biće vraćen kupcu nakon što roba bude vraćena trgovcu. Trgovac ima pravo da uskrati povrat novca ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju usled neadekvatnog ili nepravilnog rukovanja istom od strane potrošača.

Prilikom povrata robe istu je potrebno vratiti u ispravnom stanju, nekorišćenu i u originalnom pakovanju na kome ne sme biti oštećenja. Kupac je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka gore navedenog roka od 14 dana.

Troškove vraćanja robe i novca snosi isključivo potrošač, izuzev u slučajevima kada potrošač od trgovca dobije neispravan ili pogrešan proizvod.

Cena robe biće vraćena potrošaču nakon što roba bude vraćena u skladište trgovca ili drugog lica, odakle je potrošaču poslata. Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje novca ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, usled potrošačevog neadekvatnog ili nepraviinog rukovanja istom. Potrošač je iskijučivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Podaci koje potrošač unese u Obrazac o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, služe isključivo u svrhe evidentiranja izmena u prometu robe i trgovac ih neće koristiti u druge svrhe.

Koraci prilikom odustanka od kupovine (14 dana od dana prijema artikla)

1. Postupak odustanka od kupovine započinje popunjavanjem zahteva.
• Ispunite obrazac koji se nalazi na ovoj stranici.

2. Nakon popunjavanja kliknite na "Podnesi zahtev". Dobićete potvrdu sa brojem zahteva na e-mail.

3. Na papiru napišite broj Vašeg zhteva i pošaljite ga zajedno sa artiklom koji vraćate. Bitno je da napišete broj zahteva kako bi lakše i brže obradili zahtev.

4. Artikal koji vraćate možete vratiti putem bilo koje kurirske službe. Paket se šalje na adresu: SPACESHIP DOO BEOGRAD OGRANAK ROCKFAM SHOP, Uroša Martinovića 18 - lokal 4, 11070 Novi Beograd, Srbija. Kontakt broj je 063/434-203
Obavezno uzeti POTVRDU od kurirske službe da ste paket predali, u protivnom nismo odgovorni za isti.

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je isti ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je roba vraćena u ispravnom stanju iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, biće vraćen najkasnije u roku od 14 dana od prijema proizvoda. U slučaju da je proizvod vraćen trgovcu oštećen ili u neispravnom stanju kupac je isključivo odgovoran i trgovac će odbiti vraćanje novca, a proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku.

Ukoliko se potrošač opredeli da proizvod u pogledu koga želi da raskine ugovor zaključen na daljinu, zameni drugim proizvodom, ovo pravo može ostvariti u skiadu sa Opštim uslovima prodaje koji se nalaze na web sajtu www.dexrock.com/shop.
Napomena: Preporučujemo da za vraćanje pošiljki ROCKFAM SHOP-u koristite kurirsku službu DExpress.
Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija
Prodavac:
Adresa prodavca:
Broj telefona prodavca:
E-mail prodavca:
Sledeća polja popunjava potrošač
Ovim obaveštavam da odustajem od ugovora o prodaji sledeće robe:
Broj porudžbine: Datum zaključenja ugovora (narudžbine): Datum prijema robe: Razlozi za odustanak (nije obavezno popunjavati):
Ime i prezime potrošača: Adresa i grad potrošača: E-mail potrošača: Telefon potrošača: Broj tekućeg računa potrošača (za povrat novca): Identifikacija kupca dokumentom: Broj identifikacionog dokumenta: Datum popunjavanja obrasca: